Mellstaparken 14:e juli 2007 med Sofia Hillbom
Huvudnummer var Östen Eriksson utan "Resten"

Ta mig tillbaka


.

Östen, Sofia och Jonatan